cs

Jak správně založit ohniště

Pokud jste našli překrásné místo v dostatečné vzdálenosti od lesa, na kterém plánujete založit nové ohniště, připravili jsme pro vás jednoduchý návod, jak jej správně připravit a jak po sobě zanechat co nejmenší škody. Pamatujte na to, že podle zákona o lesích z roku 1995 nesmíte rozdělávat oheň v lese a ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.

Na vámi vybraném místě vyryjte rýčem drn ve tvaru čtverce na šířku samotného rýče. Drn musíte obrýt ze všech čtyř stran, aby se dal pohodlně vytáhnout. Vyrytý drn odneste a uložte jej na stinné místo, kde nehrozí jeho rozšlapání. Poté vyryjte hned vedle vyryté díry další drny na šířku rýče tak, aby výsledný otvor získal tvar čtverce. Vyryté drny opět schovejte do stínu a bezpečí.

Vykopaný otvor pro ohniště dále zahlubte a zarovnejte jeho stěny. Přebytečnou hlínu vyberte, ale neházejte vedle ohniště. Jde o nejčastější chybu při zakládání ohniště, protože:

  • hlínu budete při odklízení ohniště ještě potřebovat
  • hlína vedle ohniště se ihned zašlape a vytvoří hrb, který se obtížně vyrovnává a navíc zničí trávu pod ním
  • pokud je okolí ohniště vlhké, hlína vytvoří bláto všude kolem ohniště

Hlínu tedy odneste na stejné místo, jako předtím vyryté drny. Ačkoliv je to pracné, vyplatí se to

Pokud v okolí ohniště naleznete balvany a oblázky, rozložte jej kolem vyrytého otvoru. Snížíte tak riziko spálení trávy kolem ohniště.

Rozdělání ohně:

Na podpal je ideální drobné chrastí. Pokud jste v jehličnatém lese, máte zpravidla předem vyhráno, protože pod stromy a na jejich spodní části zpravidla naleznete dostatek suchého materiálu, a to i po dešti. Listnaté stromy, jak jsme již psali v jiném článku, není vhodné kvůli své vlhkosti a menšímu obsahu hořlavých pryskyřic, byť je tenké.

Nikdy ze stromů neolamujte živé a čerstvé větve. Berte pouze dřevo, které je vysušené a jde velmi snadno odlomit.

Na dno vykopaného otvoru položte podélně dva silnější klacky dřeva po směru proudění větru. Kolmo přes ně položte nasbírané chrastí. Kolmé uložení zvýší proudění vzduchu a usnadní vám založení ohně.

Postupně na chrastí položte silnější klacíky kolem dokola, vynechte však místo mezi dvěma základními klacky na dně. Vznikne tak tunel, kterým bude ideálně proudit vzduch.

Ohniště zapalujte zespodu. Zapalte chrastí ze strany, ze které fouká vítr. Zpravidla se vám to podaří již na první zažehnutí zápalky.

Použití čtvercového ohniště má své výhody, protože na boční strany můžete pohodlně položit dva kameny a přes ně položit rošt na grilování.

Zahlazení stop po ohništi

  • Před jakoukoliv vaší snahou o odstranění a zahlazení ohniště vždy zkontrolujte, že je popel řádně vychladlý, případně jej zalijte vodou a uhaste.
  • Pokud jsou v ohništi nespálené kusy dřeva, vytáhněte je a přesvědčte se, že jsou plně vyhaslé a chladné. Ohniště není popelnice, takže do díry nikdy nedávejte obaly, konzervy a jiný nepořádek.
  • Uhašené a vyčištěné ohniště zasypejte uschovanou hlínou a na místo zasaďte vyryté drny. Zašlapte je do úrovně terénu. V ideálním případě drny zalijte vodou. Hlína i drny si lépe sednou a navíc trávě pomůžete znovu zakořenit do hloubky.

Ohniště, které připravíte a následně zakryjete tímto způsobem zpravidla nikdo v budoucnu nenajde, ani tím zásadně neuškodíte okolní přírodě. Na to byste měli myslet v první řadě.

Zdroj obrázků: b5a.cz