cs

Jak se bezpečně chovat v lese a proč v něm nezakládat ohniště

Nachází se vaše oblíbené ohniště v blízkosti lesních porostů? Chystáte se založit nové ohniště a nevíte, jaká úskalí na vás čekají při jeho provozování? Pak se vám určitě budou hodit následující řádky. Zakládání ohně v lese u lesa a vůbec chování v lese je totiž zakotveno i legislativně. Konkrétně jej upravuje tzv. “lesní zákon” č. 298/95 Sb. Ten vám dává právo vstoupit do lesních porostů na vaše vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.

V lese se určitě nemusíte bát sběru lesních dobrot a suchého klestí, ale výhradně pro vaši vlastní potřebu. Určitě také nesmíte zakládat oheň a pořádat organizované a hromadné sportovní akce, aniž byste o tom neřekli orgánu státní správy lesů nebo jeho soukromému majiteli. Tábořit a stanovat také nemůžete úplně všude, jsou na to vyhrazena zvláštní místa nebo lokace, které vám schválí místní orgány, instituce a nebo odbor životního prostředí daného kraje.

Pobyt v lese a zejména zakládání ohňů má svoje specifika, které je třeba respektovat. Už jen kvůli tomu, aby se české lesy zachovaly ve své původní kráse.

Cyklisté a koně v lese

Cyklistům i jezdcům na koních pohyb v lesích nikdo nezakazuje, ale vždy by se mělo jezdit pouze po již vyznačených trasách a lesních stezkách a cestách. Důvod je prostý. Mělo by se tak zamezit poškození půdy a stromů, zejména těch menších. Zamezí se také poškození dlouhých kořenů velkých stromů. Další hlavní důvod je také ochrana zvířat. Zvířata vlivem neustálého rušení a stresu mohou slábnout i uhynout. A to si nikdo z nás nepřeje.

Automobil v lese

Dejte si pozor! Tady už je k vám zákon poměrně striktní. Vjíždět do lesa s autem, na čtyřkolce nebo motorce bylo, je a bude zakázáno. Důvody jsou stejné jako u vjezdu cyklistů a koňáků. Hlavním z nich je ochrana lesních cest, které nemusí mít vždy zpevněné okraje a hrozí stržení krajnice. Majitelé lesů je vybudovali především proto, aby byla zachována zdravotní a požární ochrana lesa a možnost těžby dřeva. To, že na okraji lesa není u cesty značka se zákazem vjezdu, nic neznamená. Vjezd motorovým vozidlem je prostě zapovězen. Hluk motorů plaší zvěř, která pak zmateně běhá v lesním porostu a ztrácí potřebnou energii, což se týká zejména zimního období. V létě je má zvěř sice dostatek potravy, ale při útěku se snaží hledat úkryt v mlází, které pak poškozuje okusováním.

Pro vjezd do lesa musíte mít speciální povolení od majitele lesa. Ten ho zpravidla vydává jen lesníkům, lesním dělníkům a těm, které v lese pracují.

Pohyb psů v lese

Na vaše pejsky si v lese dávejte velký pozor. Se psem do lesa samozřejmě můžete, ale musí být uvázán na vodítku. I kdyby váš pes byl kamarádský a chtěl si pouze hrát, zvěř to neví a pejsci ji ruší. Citlivému nosu zvěře vadí i několik dní stará pachová stopa po vašem čtyřnohém miláčkovi. Pro zvěř představuje volně pobíhající pes obrovský stres, který pro ni může mít i velmi závažné následky, zejména při kladení mláďat a v zimním období bez dostatku potravy.

Pokud by navíc ozbrojený myslivec spatřil vašeho rozjíveného pejska, jak pobíhá za zvěří a plaší ji, hrozí i mu velké riziko.

Zlodějem v lese snadno a rychle

Možná si to neuvědomujete, ale brát si z lesa co se vám zlíbí, není povoleno a je vnímáno jako krádež. Pokud si odnášíte z lesa větší dřevo než jen suché spadané větve a klestí, vystavujete se riziku pokuty. Krádeží je i to, když sbíráte lesní plody k následnému prodeji a ne pro svou vlastní potřebu. Stejně tak je vnímáno i odnášení nalezených paroží, vajec ptáků nebo mláďat zvířat.

Mláďatům zvířat se obecně vyhýbejte a nijak s nimi nemanipulujte. To platí zejména o ptácích a srnčatech, která se spíše instinktivně a ze strachu před člověkem krčí u země. Jejich rodiče se v naprosté většině případů, ač to možná nejde vidět na první pohled, schovávají někde poblíž a vás se bojí. Mládě pak mohou odvrhnout.

Oheň v lese

Oheň smíte rozdělávat nejméně 50 metrů od okraje lesa. Nikdy nezakládejte oheň blíže lesu nebo dokonce přímo v lese! I zdánlivě malý požár lesu obrovsky uškodí. Mohou shořet malé, čerstvě vysázené stromky i dospělé stromy. Případný požár ohrozí tisíce zvířat, které na první pohled ani nemusíte vidět (hmyz, malí obratlovci). Požár můžete založit i nevědomky, pokud jej založíte na lesní hrabance. Proto zmiňovaných 50 metrů od lesa. Lesní hrabanka hoří pomalu a skrytě pod povrchem země a může znenadání přeskočit na kořenový systém okolních keřů a stromů a malér je na světě.

Kontrolované jarní pálení klestí

Jakýkoliv požár stojí majitele lesa i lesní dělníky obrovské škody a zmařené úsilí. Navíc se zkuste vžít do situace vyděšených zvířat, která utíkají před ohněm a kouřem a neví, kam se schovat. Mohou pak snadno skončit i pod koly aut na silnicích.

Pokud v lese uvidíte oheň, pak je to zpravidla v jarních měsících, kdy je půda ještě nasáklá vodou a po zimním útlumovém období dochází ke kontrolovanému pálení klestí lesními dělníky. Takový oheň je ale vždy dopředu hlášen hasičům a je veden kontrolovaně.

Moc dobře víme, že si chcete pobyt v blízkosti lesa a v lese užít. Proto se řiďte těmito pravidly a užívejte si každou minutu, kterou v lese strávíte. Načerpejte v něm energii a snažte se les zachovat ve stavu, v jakém byl, než jste jej navštívili. To platí zejména v případě zakládání ohňů.