cs

Není nad opékání špekáčků pod širým nebem Víte, jak postavit ohniště a jak rozdělat oheň?

Umíte rozdělat oheň za deště a pak jej pět minut udržet? Pokud ano, náleží vám právem skautský bobřík ohně. Nám ostatním bude stačit, když se podaří rozdělat oheň za pěkného suchého počasí a udržet jej alespoň tak dlouho, dokud se neopečou všechny špekáčky.

Kde postavit ohniště? Držte se dále od lesa

Oheň nerozdělávejte v lese ani v jeho blízkosti. Ohniště musí být vzdálené minimálně padesát metrů od okraje lesa a také dostatečně daleko od hořlavých objektů (například od stohu slámy). Zároveň by měl být oheň chráněný před větrem. Nejprve ohniště oddělte od okolí, například kameny nebo pískem, případně jej umístěte do vyhloubeniny v zemi. Díra na ohniště ovšem nesmí být moc hluboká, aby se oheň nedusil. Vykopnutý drn si uschovejte na závěrečný úklid ohniště.

Jak rozdělat oheň? Na podpal je ideální březová kůra

Rozhodně nechte doma vysoce hořlavé látky, jako jsou benzín, nafta nebo líh. Hodí se suchý papír, tráva, chrastí nebo suché větvičky. Při rozdělávání ohně může pomoci kůra břízy, která hoří docela dobře i vlhká. Pokud máte sekeru a pilu, můžete na podpal použít třísky ze středu polínka, který bývá sušší. Na přikládání si připravte pokud možno suché větve − najdete je nejčastěji pod stromy. Dřevo jehličnanů hoří rychleji, ale vylétávají z něj uhlíky. Dřevo listnatých stromů hoří pomaleji, poskytuje větší žár a nemusíme se u něj tolik bát žhavých uhlíků. Pokud je vlhko, rozštípejte větší větve, abyste se dostali k suššímu dřevu uprostřed.

Jak přikládat? Pyramida hoří nejlépe

Na suchý materiál k podpalu vyrovnejte hustě třísky a chvojí nalámané na kousky a zapalte jej z návětrné strany. Postupujte opatrně, aby malý plamínek nezhasl. Až se základ trochu rozhoří, začněte přikládat větší suché větve. Rovnejte je do pyramidy, která se snadněji rozhoří.

Co na závěr? Zahlaďte všechny stopy

Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru. Pokud jste oheň nerozdělávali na stálém ohništi, důkladně po sobě zahlaďte všechny stopy. Ohniště a jeho okolí prolijte vodou. Pokud jste měli ohniště v prohlubni, vraťte do ní vykopnutý drn. A samozřejmě po sobě ukliďte veškeré odpadky.

Zálesácké tipy a triky:

  • Rozděláváte-li oheň ve větru, použijte víc sirek najednou.
  • Sirky, kterým doma polijete hlavičky voskem ze svíčky, nezvlhnou.
  • Na podpal můžete použít opuštěné ptačí hnízdo.