cs

TIP NA VÝLET ZA ROZJÍMÁNÍM A OPÉKÁNÍM

POUTNÍ KRÁSNOPOINT: SKALKA U MNÍŠKU POD BRDY

Když si vyšlápnete kopeček nad Mníškem pod Brdy, ocitnete se na kouzelném místě, na kterém se vyplatí chvíli se zdržet. Poutní areál Skalka nabízí duchovní zastavení i odpočinek a občerstvení v bufetu s ohništěm.

Barokní areál Skalka s kostelíkem sv. Máří Magdalény, klášterem, poustevnou a křížovou cestou je původním poutním místem. První stavbou, která na skalnaté vyvýšenině nad Mníškem vznikla, byl kostelík vybudovaný v letech 1692 až 1693 stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem. Interiér kostela sv. Máří Magdaleny měl imitovat jeskyni. Ze stěn a stropu visely krápníky, podlaha byla pokryta oblázky z nedaleké řeky Berounky. Dodnes se zachovalo jen několik náznaků původního interiéru. V roce 1694 byl dokončen klášter nedaleko kostelíka a poustevna na vrcholu Skalky, kterou využívali benediktinští mniši. Od roku 1762 až do konce druhé světové války na Skalce působil řád františkánů.

Kostelík i celý areál velmi utrpěly necitlivým poddolováním Skalky v padesátých letech. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka i ostatních staveb začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Od začátku 80. let 20. století, a především po revoluci se areál postupně opravuje. V současné době město Mníšek pod Brdy rekonstruuje kapličky, které jsou součástí křížové cesty. V areálu Skalky se každoročně konají červencové mše pod širým nebem, které jsou spojeny s kulturními akcemi – výstavami a koncerty v kostelíku a klášteře.

Návštěvu barokního areálu Skalka můžete zakončit posezením u ohniště místního bufetu nedaleko leknínového jezírka. Špekáčky k opékání si můžete zakoupit ve stánku nebo si donést vlastníNechte se při opékání vést našimi tipy.

TIP: Až se občerstvíte, můžete se ze Skalky vydat po zelené turistické značce do Řevnic, kde se nachází železniční zastávka.
Facebook: Skalka Mníšek pod Brdy - Občerstvení