cs

TIP NA VÝLET ZA MALEBNOU PŘÍRODOU BESKYD

TURISTICKÝ KRÁSNOPOINT: OSTRAVICE

Obec Ostravice se nachází v nádherném údolí mezi nejvyššími horami Moravskoslezských Beskyd, tedy Lysou horou a Smrkem, na stejnojmenné řece Ostravici. Turisté si mohou vybrat z mnoha atraktivních tras, vodáci a plavci ocení známé a oblíbené „ostravické peřeje“.

Podhorská obec Ostravice se rozkládá v centru rekreační oblasti Beskyd, v údolí horské řeky Ostravice. Ta zde vytváří dlouhé, do krajiny široce rozevřené údolí, které se ve své horní části prudce zvedá k vrcholům Lysé hory a Smrku. Masiv těchto hor je nepravidelně členitý s příkrými svahy a nepravidelnými hřbety. Celá oblast je rozbrázděna hustou sítí bystřin a potůčků. Právě překrásná horská příroda je jedním z největších bohatství obce Ostravice.

 

Turisté mají v okolí Ostravice bohatý výběr tras, které vedou po horských hřebenech, údolími horských potoků a klidnými zákoutími. Milovníci přírody mohou obdivovat malebné kopce, slunné louky, příkré srázy, neobvyklé vyhlídky i původní přírodní společenstva. Poblíž železniční zastávky Ostravice-zastávka v nadmořské výšce 400 m n. m. se nachází přírodní památka Koryto řeky Ostravice, vyhledávaná turisty i vodáky a známá pod názvem „ostravické peřeje“ či „peřeje na Ostravici“. Jedná se o soustavu mnoha skalisek a peřejí, kterými si řeka Ostravice razí po tisíciletí svou cestu. Tvrdé lavice pískovců a slepenců zde vytvořily překážky na řece a zapříčinily vznik peřejí a kaskád.

 

K pamětihodnostem v obci Ostravice patří katolický kostel Nejsvětější Trojice, postavený v roce 1789, a farní kostel Českobratrské církve evangelické, postavený v roce 1874. Nenechte si ujít ani srub v místní části Kamenec, nyní Památník básníka Petra Bezruče, který v Ostravici často pobýval a podnikal z tohoto srubu známé „výplazy“ na Lysou horu.

 

TIP: Soutěžní razítka Krásnosvěta získáte v turistickém informačním centru v knihovně nebo v Galerii v obci Ostravice.
www.obec-ostravice.cz