cs

TIP NA VÝLET NA HRAD U SOUTOKU OTAVY S VOLYŇKOU

JOHANITSKÝ KRÁSNOPOINT: HRAD STRAKONICE

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál, který je dnes národní kulturní památkou, tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

Strakonický hrad vznikl zřejmě ve 13. století. Patřil Bavorům ze Strakonic, kteří darovali část hradu rytířům řádu sv. Jana Jeruzalémského. Strakonice se staly sídlem velkopřevorů řádu, který postupně ovládl celé strakonické panství a získal pro město řadu privilegií. Johanité vlastnili hrad až do 20. století.

V jihozápadním nároží druhého nádvoří stojí tzv. Panský dům, původně gotický hradní palác, který byl přestavěn v renesančním slohu. Palác je chráněn ze západu hradbou s věží zvanou Rumpál ze 13. století, která se stala symbolem hradu. Své jméno získala po rumpálu, kterým se do jejích hlubin spouštěli vězni. V jejím podzemí se nacházela hladomorna. Pokud si budete chtít prohlédnout město shora, můžete vystoupat po šestadevadesáti schodech až na ochoz věže. Druhé hradní věži, která byla postavena tři sta let po Rumpálu v renesančním slohu, se začalo říkat Jelenka, protože se v ní odehrávaly hostiny po úspěšných honech. Na přelomu 18. a 19. století však byla nádherná výzdoba Jelenky v rámci stavebních úprav zakryta a byla objevena teprve o sto padesát let později.

V hradním paláci a v jižní části hradu jsou dnes umístěny expozice Muzea středního Pootaví, kde si můžete prohlédnout nejcennější exponáty z celého kraje. Při procházce expozicemi se ocitnete v malém a velkém rytířském sále i hradní kapli. Najdete zde expozice věnované pravěku Strakonicka, Jihočeské zbrojovce s.r.o. založené ve Strakonicích roku 1919 nebo prvopočátkům nejstaršího průmyslového odvětví ve Strakonicích – fezové výrobě.

Razítko je k dispozici na Strakonickém hradě hned u vstupu do objektu v prostorách CK Ciao, kde sídlí i návštěvnické centrum Prácheňska a Pošumaví.
Hradstrakonice.cz