cs

TIP NA VÝLET DO ORIGINÁLNÍHO MUZEA A ZA KAMENNÝMI ANDĚLY

SOCHAŘSKÝ KRÁSNOPOINT: OBEC NEČTINY

Obec Nečtiny na severním Plzeňsku má dlouhou historii. První zmínky v historických pramenech ji zmiňují již ve 12. století. Dnešní obec bývala kdysi městem s vlastním znakem a pivovarem a mívala také zájezdní hostinec přímo na návsi.

Bývalý hostinec se proměnil v neobyčejné muzeum s originálními exponáty, které rozhodně stojí za zhlédnutí. K nejoblíbenějším exponátům Regionálního muzea Nečtiny patří model krajiny s dotykovou prezentací. Velkou raritou jsou figuríny v životních velikostech, které mají tváře současných obyvatel obce. Figuríny najdete v místnosti, která se věnuje historii obce. Součástí expozice je také prvorepubliková četnická stanice s výjevem opravdové události – přepadením nečtinského občana, který přišel zločin nahlásit s prostřeleným krkem. Velkou zajímavostí je využití audiovizuálních prvků, např. unikátní scénka výslechu řezníka četníkem právě na četnické stanici. Národopisná expozice situovaná v roubené místnosti pak přibližuje život prostých obyvatel, kteří ve zdejším kraji chovali ovce, pěstovali len a zabývali se dřevařstvím.

V Nečtinách si nenechte ujít ani návštěvu romantického novogotického zámku se stylovými novogotickými věžemi na nároží a vysokými trojúhelníkovými štíty s cimbuřím. Dále po modré turistické značce dojdete z obce Nečtiny k zaniklému hradu na vrcholu Nečtinského Špičáku v nadmořské výšce 611 metrů. Zajímavostí je také spousta kamenných soch různých tvarů a motivů, které zdobí celou obec a najdete je doslova na každém rohu. Pozoruhodná výzdoba je výsledkem několika mezinárodních sochařských sympozií. V roce 2015 vznikla i samostatná Cesta andělů, která vede až k odsvěcenému kostelu Svaté Anny, který dnes slouží jako netradiční divadelní scéna spolku Baroko v Čechách. Hned u kostela je další místní kulturní památka, a to bývalý barokní špitál.

Razítko najdete přímo v pokladně Muzea, která je zároveň Informačním centrem.
Nectiny.cz