cs

TIP NA VÝLET DO MĚSTA MEZI DUNAJEM A VÁHEM

NEDOBYTNÝ KRÁSNOPOINT: KOMÁRNO

Řeka Dunaj od sebe neodděluje jen Slovensko a Maďarsko, ale i dvě města s téměř totožným názvem – na Slovensku Komárno, na maďarské straně Komárom. Prohlédněte si zde nejen unikátní Nádvoří Evropy, ale také pevnostní systém, který v minulosti patřil k neúčinnějším v celé Evropě.

Komárno vždy těžilo ze své strategické polohy mezi Vídní a Budapeští. Za starého mocnářství bývalo důležitým opěrným bodem a bylo prakticky nedobytné. Z jedné strany ho chrání Dunaj, z druhé Váh a ze třetí strany mohutné hradby pevnosti Komárno, která zasahuje až na maďarské území.

 

Bezkonkurenčně nejnavštěvovanější částí Komárna je Nádvoří Evropy, které vyrostlo v centru před téměř dvaceti lety a má symbolizovat sounáležitost národů našeho kontinentu. Nádvoří obklopují repliky budov různých slohů, které odrážejí historickou architekturu typickou pro různé kouty Evropy. Najdete zde například španělský, nizozemský, německý či český dům.

 

Komárno se může pochlubit také četnými autentickými památkami, jako jsou Trojiční sloup (postavený v 18. století na památku obětem moru), budova městské radnice, Župní dům nebo budova bývalého Jezuitského kolegia, která patří k nejstarším stavbám ve městě. Mezi nejkrásnější budovy Komárna patří Důstojnický pavilon, který byl postaven v neogotickém stylu v letech 1858 až 1863 a svým vzhledem připomíná anglickou gotiku. Zajímavý je rovněž most přes hraniční řeku Dunaj. Komárno je známé také díky svému velmi zachovalému a unikátnímu pevnostnímu systému, který kdysi patřil mezi největší a nejsilnější obranné systémy v Evropě.
Komarno.sk