cs

KAM NA VÝLET. NA HRAD A DO PODHRADÍ?

HRADNÍ KRÁSNOPOINT: HRAD STARÁ ĽUBOVŇA

Na samotném severu Slovenska, až u hranic s Polskem, se na soutoku řek Poprad a Jakubianka rozkládá město Stará Ľubovňa. Přímo nad městem se tyčí hrad Stará Ľubovňa v jedinečné kompozici s dřevěným skanzenem a barokovým podhradím s otevřeným depozitářem. Pokud vás zajímá historie, nenechte si ujít jejich prohlídku.

Ľubovňanský hrad, který se vypíná na vápencovém kopci nad městem Stará Ľubovňa, byl postaven začátkem 14. století jako hraniční strážní hrad na ochranu obchodních cest do Polska. Sídlili v něm významní uherští šlechtici a návštěvou jej poctili například královna Marie, panovník Zikmund Lucemburský a mnozí jiní. Po požáru v roce 1553 byl hrad rekonstruován na obrovskou renesanční pevnost s velkolepým renesančním palácem. Od roku 1956 sídlí v zachovalé části hradu Ľubovňanské muzeum, které seznamuje návštěvníky s bohatou historií této starobylé pevnosti. Představuje vysoký barokní bastion se vstupní branou, renesanční věž s bránou, východní barokní bastion, renesanční baštu, barokní palác, gotický palác, hradní studnu a mnoho jiných zajímavých architektonických památek.

 

Pod hradem se rozkládá Ľubovňanský skanzen s ukázkami lidové architektury Spiše a Šariše. Cílem národopisné expozice je přiblížit kulturní hodnoty etnicky rozmanitého regionu severovýchodní Spiše a severozápadního Šariše. Přibližuje život Slováků, Němců, Rusínů, Goralů a Židů, kteří po staletí žili v této oblasti vedle sebe. Dominantní a nejcennější architektonickou památkou muzea v přírodě je srubový řeckokatolický kostelík z roku 1883 zasvěcený sv. archandělu Michaelovi.

 

V barokním podhradí se nacházejí muzejní prostory, kde je možná prohlídka otevřeného depozitáře oděvů, obuvi a jiného textilu. Je tu také oddychová zóna. V domě správce najdete turistické informační místo s promítáním filmů o historii hradu Ľubovňa.

 

Razítko dostanete v pokladně hradu.
www.hradlubovna.sk