cs

Jak se nenechat překvapit náhlou bouřkou?

Určitě se mnohým z vás již někdy přihodilo, že jste si naplánovali překrásný den, strávený s vašimi blízkými u plápolajícího ohně. Nakonec však vaše plány zhatilo počasí a došli jste promáčení skrz na skrz z pravé letní bouřky. Bouřka není nic příjemného a nejen turisté se jí obávají zcela po právu.

Protože je léto v Česku hlavním bouřkovým obdobím, je určitě vhodné si připomenout základní fakta o bouřkách a jak se jim vyhnout. Hlavní bouřková sezóna u nás začíná od půle května a zpravidla končí na přelomu září a října. Také stojí za to zmínit, že nejčastějším obdobím výskytu bouřek jsou pozdní odpolední až večerní hodiny. Pokud tedy plánujete grilování masa nebo opékání špekáčků nad ohněm, je vhodné to naplánovat spíše na dopolední hodiny nebo brzké odpoledne. Oběd v přírodě v podobě voňavého opečeného špekáčku je skvělý zážitek, který byste si měli letos určitě dopřát.

Jak předvídat blížící se bouřku?

Současné meteorologické předpovědi a chytré mobilní aplikace jsou velmi přesné, ale počasí je přitom více než kdy jindy značně nevyzpytatelné. Není proto na škodu znát typické příznaky, které s sebou přicházející bouřka přináší.

Na bouřku vás mnohdy upozorní již brzké ranní počasí. Pokud je ranní vzduch velmi vlhký a je spojený s omezenou viditelností do dálky, známým letním „kouřmem“, a je doprovázen vysokými hutnými mraky, vytvářejícími hradby, je to příznak nestabilních vzduchových vrstev nad vaší hlavou. Pak můžete téměř s jistotou tvrdit, že vás čeká odpolední nebo večerní bouřka.

Typický je výskyt vysokých, hutných a velmi fotogenických mraků s názvem cumulonimbus. Jedná se o překrásný přírodní jev, ve kterém se bouřlivě míchají vzduchové hmoty o různé hustotě. Tyto mraky jsou jedním z vodítek, jak odhadnout blížící se bouřku. V neposlední řadě na bouřku upozorňuje zvedající se vítr, ale v tom případě byste měli již urychleně hledat záchranu před blížícím se deštěm.

cumulonimbu
Zdroj: cs.wikipedia.org

Jak se chovat při bouřce?

Zradila vás moderní technika i všechny předpovědi počasí a bouřka se k vašemu ohništi nebo tábořišti nemilosrdně blíží? Sledujte vznik a příchod bouřky a hlídejte si, jak je daleko. Spolehlivě to poznáte podle času, který uplynul od záblesku do hřmění. Nebezpečí vám hrozí již tři kilometry od bouřkových oblak, což je asi 9 vteřin od záblesku do zahřmění. V této situaci byste měli co nejdříve vyhledat bezpečný prostor.

Ideální skrýší před bouřkou jsou krytá místa, domy, autobusy a automobily. Pokud je to možné, schovejte se do úkrytu, vybaveného okny. K tomu bezpečně poslouží i lanovka, karavan a kryté lodě.  Pokud je vás ve skupince více, držte se odděleně na vzdálenost více než 2 – 3 metry.  V blízkosti vysokých objektů, jako jsou skály apod., si najděte místo v bezpečné zóně do 30 m od objektu. V této zóně se nepřibližujte na více než 2 m k předmětům menším než 4 m (balvany, stromky).

Pozor! Špatná skrýš je určitě jeskyně a převis, kde je ke stropu či ke stěnám menší vzdálenost než 2 m a to včetně zadní stěny. Nikdy se nepřibližujte se k ústí jeskyně na méně než 1,5 m. Podobně nebezpečné jsou také terasy chat a sledování bouřky u otevřeného okna. V otevřeném terénu je vhodné najít si prohlubeň a v ní se skrčit (nikoliv ležet). Nohy a ruce mějte při těle. Před bouřkou NEUTÍKEJTE.

Nepřibližujte se také k ocelovým stožárům, lanům, žebříkům a zábradlím. Vypněte také svůj mobilní telefon a jiné elektrické spotřebiče. Pokud jste v lese, schovejte se v nízkém a hustém porostu. Nestůjte pod vysokými stromy a v blízkosti vodních toků a pramenů.