cs

Jak bezpečně pracovat se sekerou a pilou?

V našem článku jste se již seznámili s tím, jaké existují typy ohňů, vhodných pro opékání i na tábořiště ke slavnostním příležitostem. Také jste zjistili, jaké nástrahy na nás čekají v přírodě. Při přípravě ohně na nás však mnohdy čeká i jedno další nebezpečí, a to jsou vlastní ruce a opatrnost nebo neopatrnost.

Seznamte se tedy s užitečnými tipy, jak bezpečně pracovat s pilou a sekerou a neublížit si.

Před sekáním a štípáním dříví:

 • Sekeru skladujte na suchém a zabezpečeném místě.
 • Před použitím se ujistěte, zda se její ostří neviklá na násadě.

Při sekání:

 • Dřevo sekejte, pokud je to možné, vždy na špalku, který stojí stabilně na zemi. Nesekejte jej na kamenech, v trávě nebo na zemi. Hrozí riziko poškození ostří a jeho smeknutí kvůli nestabilnímu podkladu – sekáme vždy na špalku, který musí pevně stát na zemi.
 • Nesekejte špalky, které se viklají a nestojí rovně. Pokud to není možné, špalek vhodně vypodložte.
 • Při sekání dřeva stůjte rovně a mějte nohy rozkročené tak, abyste si v případě nestrefení se do špalku neporanili nohu.
 • Při osekávání větví z ležícího kmene dřeva stůjte vždy na druhé straně kmene, než kde vyrůstá větev. Sekejte směrem od těla přímo do místa styku větve s kmenem a nikdy nesekejte do pružící větve. Plýtváte svou energií a navíc je to poměrně nebezpečné.
 • Se sekerou pracujte jen tehdy, jste-li v dostatečné vzdálenosti od ostatních. Od dřeva mohou odletovat kusy dřeva a v případě porušení zásad před sekáním dřeva také kusy sekery.

Po sekání po sobě vždy ukliďte a sekeru očistěte od nečistot. Nenechávejte sekeru přes noc venku. Padající rosa by způsobila rychlou korozi ostří.

Práce s pilou

Na tlusté kmeny byste měli upřednostnit před sekerou ruční pilu. Ušetříte tak svůj čas i energii.

Stejně jako pro sekeru i pro pilu platí, že je ideální ji skladovat na suchém a zabezpečeném místě.

Řezání dřeva pilou:

 • Rozřezávaný kmen dřeva by měl být upevněn tak, aby nepružil a nesvíral nám ostří pily. Sevření pily vás unaví a ztupí ostří pily. Kmen můžete libovolně podložit nebo jednostranně zatížit, aby sevření povolilo.
 • Nikdy neřežte dřevo na kamenech nebo na trávě a holé zemi.
 • Doporučujeme se jednou rukou zapřít o řezaný kmen, avšak v dostatečné vzdálenosti od ostří pily.
 • Pilu můžete vést jednou i oběma rukama. Pokud řežete klasickou velkou obloukovou pilou, požádejte o pomoc s řezáním. Dvojí ruce toho zvládnou více.
 • Při řezání můžete bez obav stát i klečet, ale nikdy neseďte nebo neležte.
 • POZOR: při řezání dřeva se ostří pily rapidně zvyšuje kvůli tření. Dávejte si tedy pozor na prsty.

POZOR: Pilou ani sekerou nikdy nikoho neohrožujte, a to ani z legrace.

Předem vám moc děkujeme za dodržování těchto základních bezpečnostních pravidel při práci se sekerou a pilou. Přejeme vám hodně úspěchů při zakládání ohně a dobrou chuť, pokud si na něm připravíte nějakou vytříbenou kulinářskou specialitu na ohni. Doporučujeme klasické a poctivé opékané špekáčky.